Để thu được Ag nguyên chất từ hỗn hợp Fe, Cu, Al, Ag, có thể dùng:

A.

Dung dịch NaOH và HCl.

B.

Dung dịch HCl và O2 (t°).

C.

Dung dịch NaOH và O2 (t°).

D.

Dung dịch NaOH và HNO3.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...