Để thông tin liên lạc giữa các phi hành gia trên vũ trụ với trạm điều hành dưới mặt đất người ta sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng trong khoảng

A.

100 km ÷ 1 km.

B.

1000 m ÷ 100 m.

C.

100 m ÷ 10 m.

D.

10 m ÷ 0,01 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

10 m ÷ 0,01 m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...