Để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ, phương pháp khoanh vùng thường được dùng để thể hiện các đối tượng có đặc điểm

A.

phân bố tập trung theo điểm.

B.

không phân bố trên khắp lãnh thổ mà chỉ phát triển ở những khu vực nhất định.

C.

phân bố ở phạm vi rộng.

D.

phân bố phân tán, lẻ tẻ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...