Để tạo ra sinh vật biến đổi gen, con người không sử dụng cách nào sau đây?

A.

Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

B.

Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.

C.

Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen.

D.

Lai hữu tính để tạo ra các loại biến dị tổ hợp khác nhau cho con lai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lai hữu tính để tạo ra các loại biến dị tổ hợp khác nhau cho con lai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...