Để tạo ra được suất điện động dao động điều hoà bởi một khung dây thì từ thông qua khung dây phải:

A.

biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

B.

biến thiên theo thời gian với quy luật hàm sin hoặc côsin.

C.

biến thiên theo thời gian với quy luật hàm số mũ.

D.

không đổi nhưng có cường độ đủ mạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

biến thiên theo thời gian với quy luật hàm sin hoặc côsin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...