Để tăng gấp đôi tần số của một dây có sức căng T, thì sức căng mới của dây phải là:

A.

T' = 0,5T.

B.

T' = T.

C.

T' = 2T.

D.

T' = 4T.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

T' = 4T.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...