Để tăng dung kháng của tụ điện, ta cần:

A.

tăng cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện.

B.

tăng điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.

C.

giảm tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.

D.

tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

giảm tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...