Để tăng độ phóng xạ, người ta làm cách nào:

A.

Nung nóng nguồn phóng xạ để cấp thêm năng lượng.

B.

Chiếu bức xạ có bước sóng ngắn để kích thích.

C.

Cho chùm tia catôt bắn vào nguồn phóng xạ.

D.

Không có cách nào thực hiện được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Không có cách nào thực hiện được.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...