Để tăng chu kỳ dao động bé của con lắc đơn lên hai lần, phải thực hiện cách nào sau đây?

A.

Tăng chiều dài dây treo lên bốn lần.

B.

Tăng vận tốc dao động lên bốn lần.

C.

Giảm biên độ dao động đi hai lần.

D.

Tăng khối lượng vật lên bốn lần.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...