Để tần số dao động của một con lắc đơn giảm 50% thì chiều dài dây phải:

A.

Giảm 4 lần.

B.

Giảm 2 lần.

C.

Tăng 4 lần.

D.

Tăng 2 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tăng 4 lần.

  • Ta có: f = 
  • Do đó:   l' = 4l.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...