Để tầm bay xa của một vật ném xiên đạt giá trị cực đại, vận tốc ban đầu v0 của vật tạo với phương nhìn ngang một góc xiên bằng 

A.

60°.

B.

50°.

C.

45°.

D.

30°.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...