Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là:

A.

Dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2.

B.

Dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2.

C.

Dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2.

D.

Dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...