Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hóa chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là:

A.

Dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2.

B.

Dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2.

C.

Dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2.

D.

Dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...