Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng, có thể dùng các hoá chất sau:

A.

Axit HCl, dung dịch NaOH.

B.

Dung dịch NaOH, khí CO2.

C.

Nước.

D.

Dung dịch amoniac.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch NaOH, khí CO2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...