Để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột Al2O3 và CuO mà không làm thay đổi khối lượng, có thể dùng hóa chất nào sau đây?

A.

Axit HCl, dung dịch NaOH.

B.

Dung dịch NaOH, khí CO2.

C.

Nước.

D.

Dung dịch ammoniac.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch ammoniac.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...