Để tách nhanh Al ra khỏi hỗn hợp Mg, Al, Zn có thể dùng hoá chất nào sau đây?

A.

H2SO4 loãng.

B.

H2SO4 đặc nguội.

C.

Dung dịch NaOH, khí CO2.

D.

Dung dịch NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

H2SO4 đặc nguội.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...