Để tách Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp Fe2O3, Al2O3, SiO2 ở dạng bột người ta có thể dùng hoá chất nào sau đây?

A.

Dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

B.

Dung dịch NaOH đặc, nóng.

C.

Dung dịch HCl.

D.

Dung dịch HNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch NaOH đặc, nóng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...