Để tách anilin ra khỏi hỗn hợp lỏng gồm phenol, benzen, anilin có thể làm theo cách nào sau đây?

A.

Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư, sau đó chiết tách lấy phần muối tan rồi cho phản ứng với dung dịch HCl dư, tiếp tục chiết để tách anlin không tan.

B.

Hòa tan hỗn hợp trong dung dịch HCl dư, sau đó chiết tách lấy phần muối tan rồi cho phản ứng với dung dịch NaOH dư, tiếp tục chiết tách phần anilin không tan.

C.

Hòa tan hỗn hợp trong dung dịch HCl dư, sau đó chiết tách lấy phần muối tan rồi cho phản ứng với dung dịch NaOH dư, chưng cất để tách anilin không tan.

D.

Hòa tan hỗn hợp vào xăng, chiết tách anilin không tan.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...