Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe ở dạng bột, đồng thời giữ nguyên khối lượng bạc ban đầu. Người ta tiến hành theo sơ đồ ở bên. Dung dịch muối X đã dùng trong thí nghiệm trên là:

A.

AgNO3.

B.

Hg(NO3)2.

C.

Fe(NO3)3.

D.

Fe(NO3)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fe(NO3)3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...