Để sử dụng làm thể truyền (vectơ) trong phương pháp cấy gen, con người thường dùng:

A.

Virut.

B.

Thể thực khuẩn (Ricketsia) và phage.

C.

 Plasmit và vi khuẩn lam - đa.

D.

Plasmit và phagơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Plasmit và phagơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...