Để sử dụng làm thể truyền (vectơ) trong phương pháp cấy gen, con người thường dùng:

A.

Virut.

B.

Thể thực khuẩn (Ricketsia) và phage.

C.

 Plasmit và vi khuẩn lam - đa.

D.

Plasmit và phagơ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...