Để sử dụng đúng công suất định mức, các thiết bị không thể mắc theo cách 

A.

song song với nhau khi chúng có hiệu điện thế định mức bằng nhau và bằng hiệu điện thế của nguồn.

B.

song song với nhau khi chúng có cường độ định mức bằng nhau; có hiệu điện thế định mức bằng nhau và bằng hiệu điện thế của nguồn.

C.

nối tiếp với nhau khi chúng có hiệu điện thế định mức bằng nhau và bằng nửa hiệu điện thế của nguồn.

D.

nối tiếp với nhau khi chúng có cường độ định mức bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nối tiếp với nhau khi chúng có hiệu điện thế định mức bằng nhau và bằng nửa hiệu điện thế của nguồn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...