Để sản xuất tơ clorin, người ta clo hoá PVC. Tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hoá thu được một polime có tên là peclorovinyl chứa 63,96% clo (về khối lượng). Giả thiết rằng hệ số polime hoá không thay đổi sau phản ứng. Giá trị của k là:

A.

3.

B.

4.

C.

5.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3.

Gọi công thức của k mắt xích PVC là (C2H3Cl)k. Ta có:

(C2H3Cl)k + Cl2 C2kH3k−1Clk+1 + HCl

%mCl = .100% = 63,96% k = 3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...