Để sản xuất ancol etylic người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là 70% thì khối lượng nguyên liệu là:

A.

≈ 5031 kg.

B.

≈ 5000 kg.

C.

≈ 5100 kg.

D.

≈ 6200 kg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

≈ 5031 kg.

(C6H10O5)n  nC6H12O6  2nC2H5OH

    162n                                   2.46n   (kg)

= 2515,5                   1000    (kg)

  mnguyên liệu = 2515,5. = 5031 (kg).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...