Để sản xuất 1 tấn thuốc nổ piroxilin (xem như là xenlulozơ trinitrat nguyên chất) thì cần dùng một lượng xenlulozơ là:

A.

545,45 kg.

B.

1000 kg.

C.

865 kg.

D.

1135 kg.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...