Để rửa sạch chai lọ đựng anilin, nên dùng cách nào sau đây?

A.

Rửa bằng xà phòng.

B.

Rửa bằng nước.

C.

Rửa bằng dung dịch NaOH sau đó rửa lại bằng nước.

D.

Rửa bằng dung dịch HCl sau đó rửa lại bằng nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Rửa bằng dung dịch HCl sau đó rửa lại bằng nước.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...