Đế quốc Mĩ thực hiện ý đồ thâm độc biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Điều đó được thể hiện rõ nhất ở sự kiện nào?

A.

Mĩ - Diệm tổ chức bầu cử riêng rẽ ở miền Nam, lập nên nhà nước Việt Nam cộng hòa.

B.

Vào miền Nam, thay thế quân Pháp.

C.

Mĩ ép Pháp đưa Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng (20-5-1954).

D.

Lập khối quân sự SEATO, đặt miền Nam Việt Nam dưới sự bảo trợ của khối này.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mĩ - Diệm tổ chức bầu cử riêng rẽ ở miền Nam, lập nên nhà nước Việt Nam cộng hòa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...