Để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt: img1. Giá trị của tham số img2 là:  

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Xét phương trình: img1        (1) img2  Xét img3 img4  img5  Bảng biến thiên:   Dựa vào bảng biến thiên ta có phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt img6.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...