Để phát triển kinh tế của đất nước cần phải;

A.

Khai thác và sử dụng tốt tài nguyên thiên nhiên

B.

Nâng cao trình độ dân trí

C.

Có đường lối phát triển kinh tế hợp lý

D.

Biết phát huy sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...