Để phát hiện qui luật hoán vị gen, Moocgan đã tiến hành phép lai và thu được kết quả:

A.

lai phân tích ruồi giấm đực F1 và thu được 50% thân xám, cánh dài : 50% thân đen, cánh cụt.

B.

lai giữa bố mẹ đều thuần chủng thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt thu được 100% thân xám, cánh dài.

C.

lai phân tích ruồi giấm cái F1 thu được: 41% thân xám, cánh dài : 41% thân đen, cánh cụt : 9% thân xám, cánh cụt : 9% thân đen, cánh dài.

D.

lai phân tích ruồi giấm cái F1 thu được : 50% thân xám, cánh dài : 50% thân đen, cánh cụt.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...