Để phát hiện qui luật hoán vị gen, Moocgan đã tiến hành phép lai và thu được kết quả:

A.

lai phân tích ruồi giấm đực F1 và thu được 50% thân xám, cánh dài : 50% thân đen, cánh cụt.

B.

lai giữa bố mẹ đều thuần chủng thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt thu được 100% thân xám, cánh dài.

C.

lai phân tích ruồi giấm cái F1 thu được: 41% thân xám, cánh dài : 41% thân đen, cánh cụt : 9% thân xám, cánh cụt : 9% thân đen, cánh dài.

D.

lai phân tích ruồi giấm cái F1 thu được : 50% thân xám, cánh dài : 50% thân đen, cánh cụt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

lai phân tích ruồi giấm cái F1 thu được : 41% thân xám, cánh dài : 41% thân đen, cánh cụt : 9% thân xám, cánh cụt : 9% thân đen, cánh dài.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...