Để phát hiện ion nitrat trong dung dịch muối, người ta sử dụng thuốc là:

A.

Kim loại Ag và Cu.

B.

Dung dịch NH3.

C.

Dung dịch H2SO4 loãng và Cu.

D.

Kim loại Ag và dung dịch FeCl3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dung dịch H2SO4 loãng và Cu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...