Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (MX < MY) cần vừa đủ 300 (ml) dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức của Y là:

A.

CH3COOC2H5.

B.

CH3COOCH3.

C.

CH2=CHCOOCH3.

D.

C2H5COOC2H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CH3COOC2H5.

 = 0,3 mol >  = 0,2 mol Ancol no, mạch hở.

nancol = 0,1 (mol).

= 2. Cả 4 phương án chất Y là đơn chức  Ancol là C2H5OH.

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được muối của một axit hữu cơ và một ancol → Hỗn hợp ban đầu gồm một axit (MX) và một este (có cùng gốc axit với X).

Mmuối = 82 (CH3COONa) Công thức của Y là CH3COOC2H5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...