Để phân giải prôtêin thành các axit amin, vi sinh vật tiết ra enzim

A.

prôtêaza.

B.

nuclêaza.

C.

amilaza.

D.

kininaza.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Prôtêaza.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...