Để phân biệt sinh vật tự dưỡng hay dị dưỡng người ta dựa vào:

A.

Sự phân bố của nhóm loài trong quần xã.

B.

Quan hệ với các nhóm loài khác trong quần xã. 

C.

Hoạt động chức năng của các nhóm loài.

D.

Vai trò số lượng các nhóm loài trong quần xã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hoạt động chức năng của các nhóm loài.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...