để phân biệt O2 và O3, người ta có thể dùng;

A.

Que đóm đang cháy

B.

hồ tinh bột

C.

dd KI có hồ tinh bột

D.

dd KBr có hồ tinh bột

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

dd KI có hồ tinh bột: O3 tác dụng với KI tạo I2 làm cho hồ tinh bột chuyển sang màu xanh

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...