để phân biệt O2 và O3, người ta có thể dùng;

A.

Que đóm đang cháy

B.

hồ tinh bột

C.

dd KI có hồ tinh bột

D.

dd KBr có hồ tinh bột

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

dd KI có hồ tinh bột: O3 tác dụng với KI tạo I2 làm cho hồ tinh bột chuyển sang màu xanh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...