để phân biệt O2 và O3, người ta có thể dùng;

A.

Que đóm đang cháy

B.

hồ tinh bột

C.

dd KI có hồ tinh bột

D.

dd KBr có hồ tinh bột

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...