Để phân biệt O2 và O3 có thể dùng:

A.

dd KI có hồ tinh bột.

B.

Hồ tinh bột.

C.

Que đóm có than hồng.

D.

dd KCl có hồ tinh bột.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...