Để phân biệt nhóm loài ưu thế, nhóm loài thứ yếu, nhóm loài ngẫu nhiên trong quần xã sinh vật, người ta dựa vào:

A.

Vai trò, số lượng của các nhóm loài trong quần xã.

B.

Số lượng cá thể của các nhóm loài trong quần xã.

C.

Quan hệ với các nhóm loài khác trong quần xã.

D.

Sự phân bố của các nhóm loài trong quần xã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vai trò, số lượng của các nhóm loài trong quần xã.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...