Để phân biệt hai dung dịch KHCO3 và K2CO3, ta có thể dùng cách:

A.

Cho rất từ từ dung dịch HCl vào hai dung dịch cần nhận biết.

B.

Cho hai dung dịch vào dung dịch H2SO4.

C.

Cho hai dung dịch tác dụng với Ba(OH)2.

D.

Cho hai dung dịch tác dụng với nước vôi trong.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cho rất từ từ dung dịch HCl vào hai dung dịch cần nhận biết.

Dung dịch 1: HCl + KHCO3 KCl + CO2↑ + H2O

Dung dịch 2: K2CO3 + HCl  KHCO3 + KCl

Đến khi hết K2CO3 mới có phản ứng:

HCl + KHCO3  KCl + CO2↑ + H2O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...