Để phân biệt dung dịch các chất riêng biệt: Nước ép táo xanh, nước ép táo chín, dung dịch KI, người ta có thể dùng một trong những hóa chất nào sau đây?

A.

O3.

B.

Hồ tinh bột.

C.

Vôi sữa.

D.

AgNO3/NH3.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...