Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là:

A.

Nước brom.

B.

CaO.

C.

Dung dịch Ba(OH)2.

D.

Dung dịch NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nước brom.

SO2 + Br2 + 2H2  H2SO4 + 2HBr (làm giấy quỳ đổi thành màu đỏ).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...