Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là:

A.

Nước brom.

B.

CaO.

C.

Dung dịch Ba(OH)2.

D.

Dung dịch NaOH.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...