để phân biệt các khí CO, CO2, SO2 và O2, có thể dùng:

A.

Tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và nước Brom

B.

Dd Na2CO3 và nước Brom

C.

Dd Na2CO3 và nước Brom

D.

Tàn đóm cháy dở và nước Brom

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...