để phân biệt các dung dịch trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn :MgCl2, ZnCl2, AlCl3, FeCl2,KCl bằng phương pháp hóa học có thể dùng:

A.

Dung dịch NaOH       

B.

Dung dịch NH3

C.

Dung dịch Na2CO3      

D.

quỳ tím

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...