để phân biệt các dung dịch trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn :MgCl2, ZnCl2, AlCl3, FeCl2,KCl bằng phương pháp hóa học có thể dùng:

A.

Dung dịch NaOH       

B.

Dung dịch NH3

C.

Dung dịch Na2CO3      

D.

quỳ tím

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

dung dịch NH3

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...