Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: HCl, HNO3, H2SO4 có thể dùng kim loại nào sau đây làm thuốc thử?

A.

 Na.

B.

Ba.

C.

Fe.

D.

Mg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ba.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...