Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: Al(NO3)3, FeCl3, KCl, MgCl2, có thể dùng dung dịch:

A.

A: HCl.

B.

B: HNO3.

C.

C: Na2SO4.

D.

D: NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...