Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt: NaOH, (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4 người ta có thể dùng hóa chất nào trong số các hóa chất sau:

A.

dd BaCl2

B.

dd Ba(OH)2.

C.

dd AgNO3.

D.

dd NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

dd Ba(OH)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...