Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt: NaCl, (NH4)2CO3, NH4Cl, FeCl3, AlCl3 người ta có thể dùng kim loại nào trong các kim loại sau đây?

A.

Kali. 

B.

Bari.

C.

Rubiđi.

D.

Magie.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bari.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...