Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt NaCl, CaCl2, AlCl3 có thể dùng những hóa chất nào trong số các hóa chất sau?

A.

Dùng dung dịch NaOH dư và dung dịch AgNO3.

B.

Dùng dung dịch NaOH dư và dung dịch Na2CO3.

C.

Dùng H2SO4 và dung dịch AgNO3.

D.

Dùng dung dịch Na2CO3 dư và dung dịch AgNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dùng dung dịch NaOH dư và dung dịch Na2CO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...