để phân biệt các dung dịch CaCl2, ZnCl2, MgCl2 và AlCl3 ở trong các lọ riêng biệt có thể dùng:

A.

Dung dịch NaOH và NH3      

B.

Quỳ tím

C.

Dung dịch NaOH và Na2CO3

D.

A hoặc C

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A hoặc C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...