để phân biệt axit fomic (HCOOH) và axit axetic (CH3COOH) ta có thể dùng:

A.

Na kim loại

B.

Dung dịch NaOH

C.

Dd AgNO3/NH3

D.

dd Na2CO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dd AgNO3/NH3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...