Để phân biệt anion  và anion  có thể dùng:

A.

Quỳ tím.

B.

Dung dịch HCl.

C.

Dung dịch CaCl2.

D.

Dung dịch Br2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch Br2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...